Bir illik Lisenziyalar

Bir illik | Ömürlük | Texniki XidmətModernləşmə  | Dəstək | 

Bir illik lisenziyalar 12 ay ərzində aktiv olur və müddət bitdikdə eyni tariflə yenilənir. Məhsulun ümumi dəyəri şirkətə lazım olan eyni anda edilən zənglərin sayı (sim.call) əsasında formalaşır. Bir çox halda 3-4 daxili istifadəçi üçün 1 sim.call nəzərdə tutulur. Bunu əsas tutaraq 50 istifadəçi üçün 16 sim.call istifadə olunması məsləhət görülür.

EUR

USD

GBP

Məhsulun versiyası Standard Pro Enterprise Standard Pro Enterprise Standard Pro Enterprise Almaq
4 Sim.calls 149 189 298 149 189 298 129 169 258 Sorğu göndər
8 Sim.calls 349 439 698 349 439 698 299 389 598 Sorğu göndər
16 Sim.calls 699 879 1,398 699 879 1,398 625 779 1,250 Sorğu göndər
32 Sim.calls 1,299 1,629 2,598 1,299 1,629 2,598 1,159 1,449 2,318 Sorğu göndər
64 Sim.calls 2,499 3,129 4,998 2,499 3,129 4,998  2,229 2,789 4,458 Sorğu göndər
128 Sim.calls 4,499 5,629 8,998 4,499 5,629 8,998 3,999 4,999 7,998 Sorğu göndər
256 Sim.calls 7,499 9,379 14,998 7,499 9,379 14,998 6,679 8,349 13,358 Sorğu göndər
512 Sim.calls 12,499 15,629 24,998 12,499 15,629 24,998 11,129 13,899 22,258 Sorğu göndər
1024 Sim.calls 19,999 24,999 39,998 19,999 24,999 39,998 17,799 22,249 35,598 Sorğu göndər

Qiymət Şərtləri

FOB (İstifadəçi) vergilər xaric İnternet: Bütün əlavə rüsum və vergilər ƏDV də daxil olmaqla qiymətlərə əlavə edilir və istifadəçi tərəfindən ödənilir. Proqramın çatdırılması elektron yolla həyata keçirilir və lisenziya açarı vasitəsilə aktivləşdirilir.